URBAN OASIS

MOBA studio winning honorable mention in the competion for a kindergarten in Riga (Latvia).

Školku navrhujeme jako kompaktní budovu využívající část dané parcely, její jedna třetina je věnovaná všem obyvatelům, nové městské oáze.

Kompaktnost budovy oproti pavilónovému typu školek upevňuje nesourodé prostory, které vznikají v komplikované vnitro-blokové struktuře.

Klidná městská oáza bude protipólem křižovatky u kostela Jauna Svetas Gertrudes, která je jednou z hlavních dopravních tepen Rigy.

Návrh školky představuje setkání racionálního světa, ve kterém jako dospělí žijeme, a spontánního světa dětí. Rozhodli jsme se použít oba světy a vytvořit dialog mezi racionalitou a hravostí.

Hlavní společenský prostor představuje vnitřní atrium – dětský svět, kde jsou soustředěny všechny denní aktivity. Hravé atrium obklopuje svět racionální – prostor pro koncentraci.

Celá střecha novostavby je pojata jako venkovní hrací plocha. Stává se hlavním venkovním společenským prostorem. Vzhledem tomu, že malí uživatelé jsou o patro výš než kolemjdoucí dochází k rovnováze mezi dětmi a okolním světem.

Kompaktní forma stavby má oproti extensivní nižší nároky na výstavbu a současně na provoz.

competition
2011

Igor Kovačević
Yvette Vašourková
Kateřina Šrámková
Zuzana Kuldová
Martin Neruda
Tereza Dufková
Carolina Ponce Suarez
Manuel Heredia Martninez
Javier Egudiazu Martinez-Herrera
Jakub Honzák